Projekt DIOS
Mapa portálu
Metodické guidelines
Výsledky a reporty
Softwarové nástroje
Aktuality

Další projekty

SVOD - epidemiologie onkologických onemocnění v České republice
www.svod.czNárodní program mamografického screeningu v ČR
www.mamo.cz


Software pro správu dat mamografického screeningu
www.cba.muni.cz/projekty/mascComprehensive Data Browser Edukační tutoriál Centrální knihovna chemoterapeutických režimů Plánovač terapie Kalkulátor intenzity dávky Protokoly intenzity dávky Registr DIOS Registr CORIS
AKTUALITY


Projekt DIOS v roce 2005

V roce 2005 bylo veškeré úsilí věnováno tvorbě on-line dostupnému prostředí projektu v podobě webového portálu, který obsahuje taktéž sadu databázových a analytických softwarových nástrojů. Navíc všechny klíčové komponenty portálu prošly validační studií na Masarykově onkologickém ústavu, při které byla pilotně posbírána reálná klinická data.

Nyní jsou v projektu k dispozici následující komponenty:

  • Plně dostupný webový portál s vzájemně propojenými softwarovými nástroji
  • databázové systémy připravené pro spuštění a běh multicentrických případně i mezinárodních registrů
  • analytické softwarové nástroje, které umožňují plánování chemoterapie a vyhodnocování dosažené intenzity dávky

Projekt DIOS v roce 2006

Vytvořené komponenty musí být prezentovány, posouzeny a následně garantovány Českou onkologickou společností. Poté mohou být všechny nástroje doporučeny onkologům pro práci ve třech různých režimech:

  • edukační režim (jmenovitě průvodce centrální knihovnou chemoterapeutických režimů a navazující vizualizační nástroje)
  • lokální kalkulátor intenzity dávky a plánovač terapie
  • platforma pro multicentrické registry zaměřené na kvalitu zdravotní péče a monitoring onkologické léčby

Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk UniversityMasaryk Memorial Cancer Institute Projekt DIOS   Mapa portálu   Metodické guidelines   Výsledky a reporty  
Softwarové nástroje   Aktuality      

Citace:    D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení, 2007. ISBN 978-80-7392-002-9, Brno. [cit. 2019-5-27]. Dostupný z WWW: http://dios.registry.cz.