Projekt DIOS
Mapa portálu
Metodické guidelines
Výsledky a reporty
Softwarové nástroje
Aktuality

Další projekty

SVOD - epidemiologie onkologických onemocnění v České republice
www.svod.czNárodní program mamografického screeningu v ČR
www.mamo.cz


Software pro správu dat mamografického screeningu
www.cba.muni.cz/projekty/mascComprehensive Data Browser Edukační tutoriál Centrální knihovna chemoterapeutických režimů Plánovač terapie Kalkulátor intenzity dávky Protokoly intenzity dávky Registr DIOS Registr CORIS
VÝSLEDKY A REPORTY


2008


PDFTHE STRUCTURED STORAGE OF ONCOLOGICAL CHEMOTERAPEUTIC REGIMENS - (ver. 1.0) Leden 20082007


Portál byl prezentován na následujících vědeckých a pedagogických konferencích:

D. Klimeš , L. Dušek, R. Vyzula, M. Kubásek, D. Schwarz, R. Sošková, J. Koptíková, P. Brabec, J. Ráček, P. Andres: ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů v Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2007. ISBN 978-9780-86793-09-2, s. 58-60. 23-25.5.2007, Brno.

J. Fínek J., L. Dušek, D. Klimeš: Projekt DIOS pro klinickou praxi onkologa. Workshop České hematologické společnosti a České onkologické společnosti, Jihočeské onkologické dny, 2007, Český Krumlov

D. Klimeš , L. Dušek, R. Vyzula, M. Kubásek, D. Schwarz, R. Sošková, J. Koptíková, P. Brabec, P. Andres, J. Žaloudík: DIOS - Digitální knihovna chemoterapeutických režimů. Bratislavské onkologické dni - XLIV. ročník, 2007. 3-5.10.2007, Bratislava.

D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů autorů, MEFANET 2007 - 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, 2007. 21-22.11.2007, Brno


Dále byla vydána elektronická publikace:

D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení, 2007. ISBN 978-80-7392-002-9, Brno


Technický popis řešení digitální knihovny byl přijat na mezinárodní konferenci HEALTHINF 2008 formou přednášky:

Klimes D., Dusek L., Kubasek M., Novotny J., Finek J., Vyzula R.: The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens, HEALTHINF 2008 - International conference on health informatics, 2008. 28-31.1.2008, Funchal, MadeiraReports


PDFPROJECT STATUS REPORT I
Initiation
- January 2005


PDFPROJECT STATUS REPORT II
Project documentation & Technological solution
- March 2005
    • Enclosure 1 - Model implementation in Masaryk Memorial Cancer Institute: basic principles
    • Enclosure 2 - On-line technology for dose intensity monitoring and health technology assessment
    • Enclosure 3 - Software solution for health technology assessment and dose intensity monitoring
    • Enclosure 4 - Publication plan - abstracts for conferences

PDFPROJECT STATUS REPORT II
Final technological solution & documentation
- September 2005
Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk UniversityMasaryk Memorial Cancer Institute Projekt DIOS   Mapa portálu   Metodické guidelines   Výsledky a reporty  
Softwarové nástroje   Aktuality      

Citace:    D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení, 2007. ISBN 978-80-7392-002-9, Brno. [cit. 2019-5-27]. Dostupný z WWW: http://dios.registry.cz.