Projekt DIOS
Mapa portálu
Metodické guidelines
Výsledky a reporty
Softwarové nástroje
Aktuality

Další projekty

SVOD - epidemiologie onkologických onemocnění v České republice
www.svod.czNárodní program mamografického screeningu v ČR
www.mamo.cz


Software pro správu dat mamografického screeningu
www.cba.muni.cz/projekty/mascComprehensive Data Browser Edukační tutoriál Centrální knihovna chemoterapeutických režimů Plánovač terapie Kalkulátor intenzity dávky Protokoly intenzity dávky Registr DIOS Registr CORIS
SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
.: DIOS & EORTC guidelines :.
Plánovač terapie
umožňuje naplánovat terapii pro konkrétního pacienta včetně dávkování CSF preparátů při riziku febrilní neutropenie
Centrální knihovna chemoterapeutických režimů se zobrazením rizika febrilní neutropenie.
EORTC
Reference: EORTC guidelines - Aapro MS, et al. Eur J Cancer 2006;42(15):2433-2453


.: DIOS :.
Plánovač terapie
umožňuje naplánovat terapii pro konkrétního pacienta
Kalkulátor intenzity dávky
umožňuje výpočet a srovnání dosažené intenzity u konkrétní terapie s intenzitou standardního režimu.
Reference: Zásady cytostatické léčby maligních onemocnění - 6.vydání, Česká onkologická společnost ČLS JEP, 2008. ISBN: 978-80-86793-10-8. Brno


.: Další nástroje :.
Registr DIOS - databázový nástroj pro multicentrický sběr klinických dat
Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk UniversityMasaryk Memorial Cancer Institute Projekt DIOS   Mapa portálu   Metodické guidelines   Výsledky a reporty  
Softwarové nástroje   Aktuality      

Citace:    D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení, 2007. ISBN 978-80-7392-002-9, Brno. [cit. 2019-5-27]. Dostupný z WWW: http://dios.registry.cz.